Keuringen

Het komt steeds vaker voor dat instanties om een medische verklaring of keuring vragen. Deze verklaring/keuring mag uw eigen huisarts niet afgeven. De huisarts handelt hierbij op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor huisartsen, heeft opgesteld.

Mocht een instantie toch medische informatie nodig hebben, dan kunnen zij een onafhankelijk arts aanwijzen, of met uw toestemming de informatie opvragen bij uw huisarts. U kunt zelf ook een afspraak maken bij een andere huisarts die wel verklaringen af kan geven en/of keuringen verricht.

Hebt u een verklaring, machtiging of verwijzing nodig en wilt u weten of u hiervoor bij de huisarts terecht kan? Klik dan op onderstaande link en scrol naar beneden naar het artikel wat van toepassing is. 

Rijbewijskeuringen

Binnen huisartsenpraktijk Hoevenseveld worden geen rijbewijskeuringen verricht. U kunt via Regelzorg een rijbewijskeuring aanvragen. Zij werken samen met een geregistreerd keuringsarts. De keuringen vinden ongeveer 3 keer per maand plaats in Eigen Herd, Rooijsestraat 32 te Uden.

Indien u meer informatie over deze rijbewijskeuring wilt hebben of een afspraak wilt maken, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het afsprakenbureau van Regelzorg (tel. 088 - 232 3300) of maak zelf uw afspraak via de website:

Regelzorg.nl

Het is ook mogelijk om via de Rijbewijskeuringsarts (landelijke organisatie), u te laten keuren voor alle rijbewijzen. De keuring vindt plaats in wijkcentrum De Balans, Beatrixhof 470, in Uden. Voor een afspraak kunt u bellen naar 036 - 720 0911, of ga naar de website:

Rijbewijskeuringsarts.nl