Triage praktijkassistenten

12 december 2022  

De praktijkassistentes hebben veel verschillende taken. Een van die taken is het plannen van het afsprakenspreekuur. Onze assistentes maken gebruik van triage aan de telefoon. Zij vragen u naar de reden van het contact, zodat u een afspraak krijgt, rekening houdend met de ernst van uw klachten. Ook kan vastgesteld worden welke hulp voor u het beste is. Bijvoorbeeld een visite, een afspraak op het (telefonisch) spreekuur, een bezoek aan de praktijkondersteuner, of een recept. De assistente weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten en kan u adviezen geven. Ook kunt u haar bellen voor uitslagen van onder andere laboratorium of röntgenonderzoek.